Efterfrågad kväll om psykisk ohälsa

På måndag den 10 oktober arrangerar Stadsbiblioteket Våga prata om det - psykisk ohälsa, tillsammans med (H)järnkoll Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan. - Det här temat är efterfrågat av våra besökare på ungdomsavdelningen. Det är ett angeläget ämne och extra inspirerande att anordna temakvällen när ungdomarna själva önskat det, säger Karl Göransson, bibliotekarie.

Just den 10 oktober är det World Mental Health Day och det uppmärksammar vi genom en temakväll. Psykisk ohälsa är ett svårt, och tyvärr fortfarande, stigmatiserat ämne. Därför är bibliotekets koncept Våga prata om det en mötesplats där besökaren får ett stort utrymme att diskutera, fråga och undra.

Plats för frågor och samtal

Karl Göransson, bibliotekarie på ungsomsavdelningen, berättar att det bland annat kommer att finnas gruppsamtal där deltagarna får välja ett kapitel ur ambassadören från (H)järnkolls livsberättelse. Hen berättar om den utvalda episoden och öppnar upp för samtal och frågor. Ambassadörerna har olika bakgrunder och det kan handla om ångest, ätstörningar, missbruk eller olika former av diagnoser. Vissa samtal vänder sig till unga och andra är öppna för alla åldrar.

Föreläsningar och föreningar

Det kommer att vara två föreläsningar. Den ena är Nina Larssons starka livshistoria om att lyckas resa sig efter en väldigt tuff uppväxt. Den andra är ett lärande föredrag där Sarah Lombrant från Örebro universitet som visar metoder för att hantera stress i studierna.

Under hela temakvällen kommer det att finnas föreningar med verksamhet kring psykisk ohälsa på plats för att informera och svara på frågor.

Tillgängligt för många

För att temakvällen ska vara tillgänglig för många så är hela evenemanget gratis. De allra flesta programpunkter teckenspråkstolkade, förutom två av gruppsamtalen med ambassadörerna från (H)järnkoll och föreningarnas utställningstorg.

Kvällens program

Du hittar hela programmet för Våga prata om det - psykisk ohälsa i evenemangskalendern.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?