Framtidsveckan intar Kulturkvarteret

Framtidsveckan pågår runt om i landet med syfte att lyfta hur vi kan tackla vår tids stora utmaningar och leva mer hållbart. Hos oss hittar du flera öppna arrangemang under veckan.

Silhuett av vägvisare i solnedgång

Foto: Javier Allegue Barros/Unsplash.

Här hittar du allt som händer på Kulturkvarteret under Framtidsveckan.

Programpunkter på Kulturkvarteret

Måndag 3 oktober, kl. 18.30–19.30 i Akustiken

Hur lika är vi människor och fiskar varandra?

En forskarföreläsning med Svante Winberg, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, om att fiskar är mer lika oss människor än vi kan tro. Att fisken kan känna smärta, och att fiskens och vår hjärna fungerar på liknande sätt, leder också till etiska betänkligheter när det gäller hur vi behandlar fiskarna.

Arrangeras av Örebro bibliotek och Folkuniversitetet. Föreläsningen är teckenspråkstolkad.

Tisdag 4 oktober, kl. 18–19 på Entréscenen

Att äta inom planetens gränser - hur lyckas vi med det?

En samtalskväll om framtidens hållbara mat modererat av Svenska kyrkans hållbarhetsutvecklare i Örebro, Sara Bronner. I samtalet deltar tre personer som på olika sätt arbetar med frågan:

- Christin Hallner, kostchef på Örebro kommun.
- Johanna Björklund, docent i miljövetenskap och lärare vid Örebro universitet.
- Anders Johnsson, årets ekokock 2020 och författare till kokboken ”Härifrån”.

Torsdag 6 oktober, kl. 12.15–12.45 på Entréscenen

Liten energiskola

Lunchföreläsning med Thomas Giege, energi- och klimatrådgivare i Örebro kommun. Han berättar om hur du kan minska din energiförbrukning oavsett om du bor i hus eller lägenhet.

Föreläsningen är teckenspråkstolkad.

Torsdag 6 oktober, kl. 18–19 på Entréscenen

Hur återställer vi våra våtmarker?

Panelsamtalet om att återställa vattendrag och våtmarker. Naturskyddsföreningen belyser naturens återhämtningsförmåga och hur naturen själv är lösningen på vår klimat- och ekosystemkris.

Bakgrund

Framtidsveckan startade i Hälsingland för 23 år sedan och har sedan dess spritt sig ut i landet. Sedan 2011 arrangeras Framtidsveckan i Örebro av ROS, Regional Omställning i Samverkan - är ett nätverk av aktörer inom civilsamhället i Örebro län som vill lyfta hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Veckan genomförs i samverkan med kommuner, föreningar, företag, organisationer, studieförbund, myndigheter, politiska partier och enskilda personer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?