Inflytt pågår

Under våren och sommaren flyttar verksamheterna in i Kulturkvarteret för att vara redo att ta emot besökare i slutet av sommaren.

Kulturkvarterets entré sedd från balkongen.

Entrén sedd från balkongen kallad "Bokhyllan". Foto: Joakim Kröger/NCC.

Nu står byggnaden på plats och möbleringen är snart klar. Samtidigt flyttar verksamheterna in och gör sig redo för att ta emot elever och besökare när höstterminen drar igång. Nedan ser du en tidplan för vad som händer framöver.

Tidplan

  • Mars/december – Nygatan/Fabriksgatan och Å-stråket byggs om.
  • Maj/juni – Stadsbiblioteket flyttar in.
  • Juni – Konsthallen flyttar in i f.d. Riksbankshuset.
  • Juli – Kulturskolan och Karolinska gymnasiets estetiska program flyttar in.
  • Juli – Stadsbiblioteket öppnar.
  • 22 augusti – Kulturbistron öppnar.
  • 28 augusti – Konsthallen öppnar.
  • Aug/september 2021 – Verksamheterna öppnar till terminsstart.

Senast uppdaterad:

Publicerad: