Kulturkvarteret har fått kommunens byggnadspris

Kulturkvarteret fick idag Örebro kommuns byggnadspris 2021 med motiveringen att den starka arkitekturen gör platsen och staden upplevelsemässigt rikare. 

Glada människor med prisplakett framför Kulturkvarteret

Örebroportens VD Jeanette Berggren tar emot prisplaketten. Foto: Karin Foberg.

Idag presenterades årets vinnare av Örebro kommuns byggnadspris vid en ceremoni på Kulturgården. Vinnare blev Kulturkvarteret!

På plats för att ta emot priset från Byggnadsnämnden fanns representanter från fastighetsägaren tillika beställaren Örebroporten samt arkitektbyråerna Wingårdhs (nybyggnad) och White (ombyggnad).

Motivering

Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats och utgör den sammanlänkande pusselbiten i ett kvarter fyllt av kultur.

På platsen möts tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker; Konserthuset, Riksbanken och Kulturkvarteret. Den nya byggnaden knyter ihop bebyggelsen både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Byggnadens fasader reflekterar husen intill och vattnet i Svartån och på så vis stärks kopplingen till platsen.

Inne i byggnaden omsluts besökaren av varma trämaterial och möter ett rikt innehåll för barn och vuxna. I Riksbankshuset har den tidigare bankhallen blivit konsthall och tillsammans med den nya byggnaden och Konserthuset har Örebro blivit rikare på upplevelser och på möten mellan människor.

Kulturkvarteret är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2021!

Senast uppdaterad:

Publicerad: