Kulturkvarteret har fått Nerikes Allehandas kulturpris!

Kulturkvarteret har fått Nerikes Allehandas kulturpris 2021 med motiveringen att ett kulturnav skapar förutsättningar för möten, inkludering och mångfald.

Prisutdelning och mingel på Hjalmar Bergmanteatern. Foto: Maria Tjärnbo.

Igår kväll var det prisceremoni på Hjalmar Bergmanteatern och vi fick motta Nerikes Allehandas kulturpris.
-Vi är omtumlade och känner oss väldigt hedrade av att få ta emot NAs kulturpris, säger Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret.

Prispengarna går till verksamheten i Kulturkvarteret och då till särskilt riktade aktiviteter med tillgänglighet och låga trösklar i fokus - som samtidigt håller en hög konstnärlig kvalitet.

Glatt överraskade

I oktober överraskade NA:s chefredaktör Anders Nilsson Kulturkvarterets representanter med blommor och meddelandet om att vi tilldelas årets kulturpris från Nerikes Allehanda! På plats fanns verksamhetschef Karin Beckman, kulturnämndens ordförande Lennart Bondeson (KD) och projektledaren Lars Thornberg.

Juryns motivering:

NA:s kulturpris 2021 delas ut till eldsjälarna bakom det nya Kulturkvarteret i Örebro. Satsningen på att samla en stor del av kulturen på en plats är kraftfull och investeringen i detta kulturprojekt är en av de största på senare år i Sverige. Själva byggnaden är en markering att kultur är viktigt i vårt samhälle och byggnaden är ett modigt val i miljön vid Svartån. Ett kulturnav skapar också förutsättningar för möten, inkludering och mångfald. Kulturkvarteret kommer att betyda mycket för kulturen idag men också för lång tid framöver”.

Senast uppdaterad:

Publicerad: