Premiärvisning av kampanjen #sjukatider

Pandemin har gett långsiktiga konsekvenser för ungas mående, samtidigt saknas deras röster i det offentliga rummet. 23 september lanserar Länsstyrelsen kampanjen #sjukatider för att göra ungas röster hörda. Är du beredd att lyssna på vad de har att säga?

Ung man balanserar en fotboll på huvudet.

Carl är en av deltagarna i kampanjen #sjukatider.

En viktig demokratisk fråga är att alla har rätt att göra sin röst hörd. Under pandemin har vi saknat de ungas röster - som drabbats svårt då samhällets restriktioner fått långsiktiga konsekvenser. Det vill kampanjen #sjukatider ändra på. I elva filmer berättar lika många unga om hur deras liv sett ut under pandemin och hur de ser på framtiden.

Bakom kampanjen står Länsstyrelsen i Örebro tillsammans med länets kommuner och RF-SISU Örebro län.

Premiär 23 september

Torsdagen den 23 september premiärvisas kampanjfilmerna i Volymen. Representanter från Länsstyrelsen berättar om kampanjen, med på plats finns även några av de ungdomar som medverkar i filmerna.

Program

Kl. 10-20 Rullande filmvisning.
Kl. 14 Pressvisning, allmänheten får delta i mån av plats.
Kl. 15.30-16.00 Samtal med några av filmernas medverkande utifrån kampanjens tema.

Fri entré.

Senast uppdaterad:

Publicerad: