Varenda 6-åring ska få lära känna Kulturkvarteret

Alla barn har rätt till kultur enligt barnkonventionen. Därför har Örebros ungefär 1600 elever i förskoleklass lärt känna Kulturkvarteret genom projektet Gropen. Nu är det beslutat att projektet kommer att fortsätta ett läsår till.


Projektet Gropen där alla förskoleklasser bjuds in till Kulturkvarteret har beviljats medel för att fortsätta ytterligare ett år. Under detta läsår har cirka 1600 barn fått besöka och lära känna Kulturkvarteret.

- Vi har fått jättefin respons från både skolorna och alla inblandade verksamheter och vi vill ge eleverna i kommunens förskoleklasser den här möjligheten ett år till, säger Tobias Kandenäs, som är samordnare för Skapande skola på Kulturskolan och som har lett projektet.

Ett par av kommentarerna i utvärderingen:

"Hela dagen var bra! Det var superkul, det går inte ens att beskriva hur bra det var."

"Jag önskar att jag bodde där, som Kultis och Kvartis".

Gropen som tema på besöket

Besöket på Kulturkvarteret har haft sin röda tråd kring den populära Augustprisade boken Gropen av Emma Adbåge. Turen börjar i entrén där karaktärerna och guiderna för dagen - Kultis och Kvartis - möter upp.

Vidare in på bibblan får barnen lära sig vad som finns att låna, hur man gör och vad en bibliotekarie hjälper till med. Här bjuds det på både läsning ur Gropen och dramatisering av en speciell händelse i berättelsen. Turen fortsätter till Konsthallen där barnen bygger fantasifulla lekplatser i ateljén.

Alla besök knyts ihop och avslutas sedan vid ett särskilt tillfälle med en stor konsert tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro konserthus.

- Projektet svarar på många sätt upp mot målen i skolans läroplan - både kopplat till skolans värdegrund och kunskapsmål, förklarar Tobias.

Tobias Kandenäs är samordnare för Skapande skola på Kulturskolan och  har lett projektet. Foto: Karin Foberg.

Tobias Kandenäs är samordnare för Skapande skola på Kulturskolan och har lett projektet. Foto: Karin Foberg.

Stort värde i att alla har kommit

Idén uppstod när det började planeras för flytten till Kulturkvarteret och i diskussionerna kring glappet. Både glappet mellan verksamheterna, och distansen till vissa presumtiva besökare. Idén bygger på att alla barnen ska bli bekanta och nyfikna på Kulturkvarteret och de verksamheterna som bor i huset, och att de blir ambassadörer som kan locka med sina familjer till Kulturkvarteret.

- Skolförvaltningen beslutade att det skulle vara obligatoriskt att delta i projektet och inbjudningarna gick ut via rektorerna. Det är en stor fördel att varenda förskoleklass i vår kommun har kommit, menar Tobias.

Senast uppdaterad:

Publicerad: