Vi pratar om alla barns rätt till kultur i Almedalen

Hur samarbetar vi bäst för att säkra alla barns rätt till konst och kultur? Det är grundfrågan som Kulturkvarteret och Kulturskolerådet utgår ifrån när vi talar i Almedalen på måndag 4 juli.

Karin Beckman representerar Kulturkvarteret i Almedalen.

Kulturkvarteret vill i samarbete med Kulturskolerådet ta initiativ till ett samtal kring hur vi som kulturinstitutioner kan hjälpas åt för att tillgodose alla barns rätt till kultur. På måndag den 4 juli kl. 11 ställer sig Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret, på Gotlands länsteaters scen tillsammans med Malin Aghed, utvecklingsledare på Kulturskolerådet.

- Det känns väldigt roligt och också angeläget att få vara en del av Svensk Scenkonst fina program Kultur i Almedalen, säger Karin Beckman,

Det kreativa mellanrummet

I Örebro har Kulturkvarteret ritat om förutsättningarna för samarbeten mellan olika verksamheter. Idag pågår samarbeten mellan kulturskola, gymnasium, bibliotek, konsthall och konserthus. Under namnet Det kreativa mellanrummet utforskar vi hur olika professioner och kompetenser kan förmera och fördjupa alla barns rätt till konst och kultur.

Stärkt inflytande för unga

Kulturskolerådet menar att ungas inflytande i landets kulturskoleverksamheter behöver stärkas. Genom ett treårigt projekt på temat Ungas inflytande ska unga få just det. Det ska ske bland annat genom att stötta lokala plattformar för ungdomsinflytande och att etablera ett bestående nationellt ungdomsnätverk.

Mer innovation i kultursektorn

En viktig gemensam nämnare för dessa exempel är att de belyser vikten av att organisationer och institutioner inom kultursektorn blir mer och mer innovativa. Denna nödvändiga förändring väcker samtidigt viktiga frågor kring kulturell auktoritet, kulturell demokrati och social rättvisa. I Almedalen vill Karin Beckman och Malin Aghed samtala om dessa frågor - alltid med barnrättsperspektivet som grund.

Se föredraget live på YouTube.

Senast uppdaterad:

Publicerad: