Gå till innehåll
  • Start
  • / Evenemang
  • / In the power of our unexpressed or unrecognized feelings

In the power of our unexpressed or unrecognized feelings

Evenemang

Arkivfoto: Eric de Keizer, stillbild från videoverket Vår Resa till Frankrike (Mont des Tantes) av Conny Karlsson Lundgren.

Utställning med Alex Rosa, Conny Karlsson Lundgren och A. Karlsson Rixon.

Information

Mer om evenemanget

En glänta med en bäck och pinnar, en aktstudie av den nakna människokroppen och en resejournal från södra Frankrike, skriven av fyra unga män från föreningen Röda Bögar. Bortom den urbana staden, finns queera liv i rurala miljöer och bygder som i mindre städer och samhällen. I grupputställningen "In the power of our unexpressed or unrecognized feelings", utforskas betydelsen av naturen som plats för icke-binära kroppar, identitet och konstnärligt skapande. I video, fotografi, objekt och installation förkroppsligas uppkomsten av nya vägar till självomsorg, varandet och läkning för olika identitetsprocesser. Med såväl nyproducerade verk som inlånade verk, är det en stor glädje att presentera konstnärerna Alex Rosa, Conny Karlsson Lundgren och A. Karlsson Rixon.

Om konstnärerna

Alex Rosa

Alex Rosa (född 1985, Kovjoki Finland) har sin bas i Malmö. Med ett queert förhållningssätt och utifrån en ickebinär könsidentitet utforskar den skulptur, installation och performance. Alex Rosa arbetar med naturen för att människan kan relatera till sitt inre och yttre liv genom den. En rotvälta i en installation kan föra tankarna till människans rotsystem och sårbarhet. Det finns ett intresse för hur oskrivna regler påverkar oss, hur platsen vi bor på och vad vi omges av formar oss. Jag undersöker aspekter av att leva i vår samtid och leker med identiteter.

Conny Carlsson Lundgren

Conny Karlsson Lundgren (född 1974, Västervik) har sin bas i Stockholm och Hoby Mosse. Han arbetar med film, text, bild och performance för att utforska gränser kring sociala, politiska och privata identiteter. Karlsson Lundgren har en masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg och har ställt ut nationellt och internationellt sedan dess. Han finns representerad i samlingarna på Moderna museet och Göteborgs konstmuseum. Våren 2024 hade han en övergripande soloutställning på Bonniers Konsthall och har producerat Gläntan, Sveriges första HBTQI+monument som invigdes i Göteborg 2023.

Axel (Annica) Karlsson Rixon

Axel (Annica) Karlsson Rixon (född 1962, Göteborg) gick ur Nordens Fotoskola 1988, och var del av generationen som gjorde att fotografi fick en självklar plats inom konstinstitutionerna i Sverige på 90-talet. Hen har sedan dess varit aktiv som konstnär med det fotografiska som utgångspunkt, tog en MFA vid CalArts (1997) och disputerade i fotografisk gestaltning vid Göteborgs universitet (2016). Karlsson Rixon är representerad på Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum m.fl. andra konstsamlingar. De senaste åren har hen blandat egna konstnärliga projekt med offentliga gestaltningsuppdrag. Hen delar sin tillvaro mellan Brännö och Los Angeles.

Utställningen är en del av OpenArt 2024.

*Titeln på utställningen är ett citat av Audre Lorde, 1978, afro-amerikansk författare, människorättsaktivist och feminist. Lorde beskrev sig själv som “black, lesbian, mother, warrior, poet”.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturkvarteret

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se