Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Kulturkvarteret

Här finns information om Kulturkvarteret - allt från vårt uppdrag till fakta om själva byggnaden.

Kulturkvarterets vision är att vara en inkluderande mötesplats för alla - med särskilt fokus på barn och unga. Genom att göra det lätt att både utöva och uppleva kultur i alla dess former värnar vi om demokratiska perspektiv och allas lika värde.

Kulturen spelar en viktig roll för att utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Kulturkvarterets uppdrag är därför att vara en inkluderande mötesplats för alla - med särskilt fokus på barn och unga.

Kulturkvarteret ska göra det lättare att både utöva och uppleva kultur i alla dess former. Genom att samla olika kulturverksamheter i samma byggnad suddas gränserna ut och uppmuntrar till samarbete. Samtidigt bidrar Kulturkvarteret till att locka människor att besöka, flytta till och etablera sig i Örebro.

Fastighetsägare: Örebroporten Fastigheter

Arkitekt: Wingårdhs arkitekter
Inflytt: 2021
Bruksarea: 13 600 kvm.
Byggnadens höjd: 26,5 meter.

Planlösning

Huset har fem våningsplan. På entréplan finns bibliotek, Volymen och Kulturbistron. På våning 1 finns Akustiken och bibliotek samt utgång till terrassen. På våning 2 finns administration samt undervisningsrum. På våning 3 finns undervisningsrum. På våning 4 finns Blackboxen, Studion och undervisningsrum.

Miljöbyggnad

Kulturkvarteret är en miljöbyggnad vilket innebär att den är byggd med målsättningen att klara betydligt högre miljövärden än vad lagkraven anger. Kulturkvarteret fick 2019 en preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 med nivå silver.

Solceller

Huset har 230 kvm solceller på taket som försörjer cirka 40 procent av själva fastighetens elförbrukning. Verksamhetselen är inte medräknad.

Sedumtak

Byggnaden har sedumtak med fetbladsväxter på alla huskroppar utom ”Limpan”. Växterna har många positiva egenskaper; de skapar en god miljö för insekter och bin, absorberar luftföroreningar och isolerar mot värme och kyla vilket bidrar till ett jämnare inomhusklimat. Växterna tar även upp regnvatten samt dämpar buller.

Kulturkvarteret är ritat av Ingrid Alerås och Andreas Henriksson från Wingårdhs arkitekter. Arkitekturen strävar efter att byggnaden ska vara intressant ur alla vinklar. Fasaden tar upp himlens färgskiftningar och speglas i Svartån.

Gert Wingårdh om tankarna bakom Kulturkvarteret:

Vi är så förtjusta i tomten: alldeles i kanten av centrum, tätt på intensiv busstrafik, lättåtkomligt med bil och ett stenkast från tågen. Där människor rör sig, där ska kulturen vara. Vi bygger ihop oss med två fina hus, konserthuset och gamla Riksbankshuset. Vi tar upp plåten från den senare i våra fasader och låter Svartån slingra, glida och spegla sig i byggnaden. Inuti blir det låg en tröskel mellan alla aktiviteter runt ett torg.

Materialen i golv och väggar är återkommande i hela huset. Golvet är en stavparkett i ask och i Volymen, vår största scen, är parketten mörkbetsad. Väggarna är klädda i björkpanel, även den är betsad i Volymen i en petrolblå nyans.

Örebro konsthall ansvarar för inköp av den offentliga konsten i Kulturkvarteret. Under 2022 pågår hängning av den lösa konsten. Det finns även tre fasta konstverk i kvarteret:

Den kultiverade kajan

Den kultiverade kajan av Magnus Thierfelder (f. 1976); ett verk i tre delar varav två delar finns i biblioteket och den tredje delen på taket utanför Ölunden på våning 4. Konstverket utgår från kajans kännetecknande egenskaper - intelligens, nyfikenhet och hög social kompetens – och sätter på ett lekfullt vis dessa egenskaper i relation till Kulturkvarterets besökare.

Light is being

Light is being av Shilpa Gupta (f. 1976); ett konstverk i tre delar som dels består av spegelglasskrift på väggen i entrén, dels två pendanger (ringar i mässing) utanför respektive huvudentré. Samtliga delverk i gestaltningen är textbaserade och de väcker associationer till Kulturkvarterets verksamheter som böcker, skrifter, låttexter och teatermanus.

Spegelglasskriften bjuder in betraktaren att interagera och låta den egna spegelbilden bli en del av verket.Texten i Light is Being är skriven på svenska, arabiska och hindi. Svenska och arabiska är två av de vanligaste språken i Örebro kommun och hindi är konstnärens eget modersmål.

2 Träd och en sånglinje

2 Träd och en sånglinje av konstnärskollektivet RAKETA; ett form- och ljudverk som är under uppbyggnad. På plats idag finns trädäcket vid hästkastanjen på Kulturgården. Trädäcket är en plats för möten, vila, väntan och händelser av olika slag. Formen på träckdecket har hämtats från en kurva som kommer ur Svartåns rörelse.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturkvarteret

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se