Målet för 2025 och vägen dit

Har du fått frågan om du vill svara på vår besöksundersökning? Den frågan ställer vi just nu flera gånger om dagen till våra besökare. Varför gör vi detta kanske du undrar? Jo, för att vi har ett mål att nå ut till alla örebroare - och då behöver vi veta vilka som har hittat hit.

Foto: Eva Hjortsberg

Vi har satt upp ett mål. År 2025 vill vi att våra besökare ska spegla Örebro kommuns demografi. Det är en del i arbetet att uppfylla vårt politiksa uppdrag:

”Kulturen spelar en viktig roll för att utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Kulturkvarterets uppdrag är därför att vara en inkluderande mötesplats för alla – med särskilt fokus på barn och unga.”

Att vara en plats för exakt alla örebroare är svårt, för att inte säga omöjligt. Men vi antog utmaningen genom att bryta ner uppdraget till något konkret och görbart. Utifrån den idén formulerade vi vårt mål för 2025. Om du vill veta mer så har vi gjort en film om vårt målarbete som du kan se på sidan Om Kulturkvarteret.

Besöksmätning för publikens skull

Vi vill vara en plats för alla örebroare. För både unga, gamla och de mittemellan, för de som bor i stadskärnan och de som bor på landet, för de som älskar kultur och de som vanligtvis inte besöker en kulturinstitution. För att veta om vi lyckas måste vi undersöka vilka som besöker oss.

Just nu pågår vår tredje mätperiod där vi ställer frågor till dig som besöker oss. Svaren hjälper oss att se vilka som kommer hit, men också vilka örebroare som ännu inte hittat till Kulturkvarteret. Den kunskapen använder vi till att utveckla vår programverksamhet för att nå ut till fler. Det kallar vi i branschen för publikutveckling.

Ett arbete i flera led

Ett viktigt steg i vårt målarbete var att anställa en producent med skärskilt fokus på att fånga upp målgrupper som vi har svårare att nå. För att lyckas med publikutveckling är det viktigt med samarbete, med såväl Kulturkvarterets fasta verksamheter som med civilsamhället och andra externa aktörer.

En annan viktig pusselbit är kunskap. Därför har representanter från Kulturkvarterets samtliga verksamheter deltagit i workshops utifrån en särskild publikutvecklingsmodell, en så kallad ACED-process.

Tack för hjälpen!

Kompetensutveckling, samarbete och kunskap om våra besökare kommer att ta oss närmre vårt mål. Dina svar i besöksenkäten är en viktig del i detta, därför är ett tack på sin plats: ett varmt tack för att du deltar och låter oss ställa frågor till dig.

Senast uppdaterad:

Publicerad: