Välkommen till lunchsamtal om Kulturkvarterets trygghetsarbete

Välkommen till ett samtal om trygghet och Kulturkvarterets förebyggande arbete. Hur får vi alla att känna sig både välkomna och trygga i det offentliga rummet? – Vi har jobbat forskningsbaserat och systematiskt med detta ända sen innan vi öppnade huset, berättar Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret.

Två män sitter i ett bibliotek med blicken i kameran

Möt Erik Rimsten, bibliotekssocionom, och Lars Hilmersson, verksamhetschef för Örebro bibliotek och Örebro kulturskola i ett samtal om Kulturkvarterets trygghetsarbete den 30 april. Foto: Karin Wilkens.

Kulturkvarteret är ett hus för alla örebroare. Och på en plats där alla är välkomna så krävs det ett gediget arbete med att få alla att trivas och inte bara vara trygga – utan även känna sig trygga. Hur det här arbetet går till kommer några nyckelpersoner inom vårt trygghetsarbete att berätta om vid ett lunchsamtal på Entréscenen tisdag 30 april.

Ett systematiskt arbete bakom kulisserna

Redan innan Kulturkvarteret öppnade för allmänheten var det strategiska trygghetsarbetet igång. Trygghet har hela tiden funnits med som ett ledord – i allt från planering av möblering till kompetensutveckling.

– Det mest synliga i vårt trygghetsarbete är förmodligen närvaron av ordningsvakter, men det stora arbetet är systematiskt och sker ”bakom kulisserna”, säger Lars Hilmersson, verksamhetschef för kulturskola och bibliotek.

De som driver det systematiska arbetet är Kulturkvarterets trygghetsgrupp som möts varje vecka. Här sitter representanter från alla fasta verksamheter i huset tillsammans med verksamhetscheferna. Gruppen samarbetar med viktiga aktörer som polisen, kommunens säkerhetsavdelning och fältassistenter.

Biblioteket har sedan två år en anställd socionom, Erik Rimsten, som spelar en central roll i trygghetsarbetet;

– En viktig del i mitt uppdrag är att bygga relationer till våra besökare, jag handleder även personalen i bemötande, förklarar han.

All personal har fått utbildning

Vi har satsat på kompetensutveckling redan från start där all personal har fått forskningsbaserad utbildning i trygghetsskapande faktorer och hur man motverkar upplevelsen av otrygghet i en offentlig miljö. Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet, är den som har utbildat personalen och fungerar som mentor till Kulturkvarterets trygghetsgrupp. Andershed är en av paneldeltagarna vid lunchsamtalet.

Mer om evenemanget

Tisdag 30 april, kl 12.15-13 på Entréscenen.
Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Medverkande

  • Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.
  • Lars Hilmersson, verksamhetschef för Örebro kulturskola och Örebro bibliotek.
  • Erik Rimsten, socionom på Örebro bibliotek.
  • Moderator: Johanna Sollerman, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete på Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: