Nu är Å-stråket öppet!

Idag vid lunchtid invigdes Å-stråket med blåsorkester och tal. Den sista pusselbiten i bygget av Kulturkvarteret är på plats och vi kan äntligen öppna vår västra entré mot Svartån.

Människor på en träscen med publik.

Karin Beckman och Beryl Lunder knyter band för att symbolisera att Å-stråket knyter ihop Konserthuset och Kulturkvarteret. Foto: Karin Foberg.

Å-stråket vid Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats. Här finns utrymme för alla åldrar att umgås,uppleva kultur, studera, arbeta, ta en fika eller bara vara. Stråket längs Svartån knyter ihop helheten för området. Det visades tydligt vid dagens invigning när Kulturskolans blåsorkester marscherade från Konserthusets huvudentré längs strandpromenadet till trädäcket vid Kulturkvarterets västra entré.

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) invigningstalade om hur Svartån knyter ihop hela Örebro och att det går att promenera från Oset till Karlslund. Platsen kanske inte ter sig så märkvärdig för en gräsand men är desto mer värdefull för oss. Både som en plats för kulturupplevelser och återhämtning, men även själva vyn är som ett konstverk som ändras med årstiderna.

Linda Larsson (C), vice ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad, berättade om att det för hundra år sedan stod ett hopptorn på samma plats och var glad över att kommunen inte hade satsat på det utan på ett hus för kultur. David Gelinder (KD), presidieledamot för Programnämnd samhällsbyggnad, beskrev den förvandling som platsen genomgått de senaste åren - från grusplan med översnöade bilar till ett blänkande Kulturkvarter.

Till ljudet av blåsorkesterns fanfar knöt sedan Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret, och Beryl Lunder, VD för Örebro Konserthus, ett sidenband som symbol för hur Å-stråket binder ihop både byggnaderna och verksamheterna.

Nu är Å-stråket öppet för allmänheten och det går fint att flanera längs ån och stanna till vid trädäcket. Även om några fler träd ska planteras så går det redan nu att köpa glass från Kulturbistron, luncha på terrassen och titta på OpenART-konstverket i Svartån.

Senast uppdaterad:

Publicerad: