Örebro bibliotek får Alfredpriset 2021 för sagostunder och lästips på teckenspråk

Idag har arbetsgruppen för teckenspråksverksamheten på Örebro bibliotek fått Alfredpriset 2021 för sitt arbete med att ständigt förbättra servicen till döva och hörselskadade i Örebro kommun. – Att ha en personalgrupp speciellt avsedd för teckenspråk är en unik verksamhet för Örebro bibliotek, säger Peter Alsbjer, regionbibliotekarie vid Region Örebro län.

Alfredpriset 2021 gick till Therése Ärlegård, Elin Nordström, Zahra Zandieh och Frida Karlinen (ej på bild) för deras arbete med teckenspråk på Örebro bibliotek. Foto: Karin Foberg.

För sjätte året i rad delar Biblioteksutveckling vid Region Örebro ut Alfredpriset för årets biblioteksbedrift i Örebro län. I år gick priset till Zahra Zandieh, Therése Ärlegård, Frida Karlinen och Elin Nordström som arbetar tillsammans med teckenspråk på Örebro bibliotek.

– Att ha en personalgrupp speciellt avsedd för teckenspråk är en unik verksamhet för Örebro bibliotek. Det finns troligen inget bibliotek i landet som satsar på döva på samma sätt, säger Peter Alsbjer, regionbibliotekarie vid Region Örebro län.

Genom att erbjuda teckenspråkiga och döva örebroare möjligheten att möta teckenspråkig bibliotekspersonal lever kommunen upp till bibliotekslagens krav om tillgänglighet för en viktig målgrupp.

Arbetsgruppen gör mycket mer än att finnas tillgängliga för teckenspråkiga biblioteksbesökare; de finns på plats i samband med bibliotekets arrangemang och tolkar, exempelvis på teckenspråkiga sagostunder. De översätter låneregler till teckenspråk och de ger lästips på teckenspråk både på plats, på biblioteken i Örebro, och i bibliotekets digitala plattformar.

– Inom teckenspråksverksamheten gör gruppen ett viktigt arbete genom att lyfta frågan om dövkompetens inom biblioteksverksamheten. Deras arbete är en del i vår kompetensutveckling för bibliotekspersonalen eftersom det är viktigt att alla besökare, oavsett språk, ska kunna använda bibliotekets tjänster, säger Lotta Perkiö, enhetschef på Örebro bibliotek.

Senast uppdaterad:

Publicerad: